Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
  Energy MT

Energy Management Team

НОВИНИ:

В ерата на свободните пазари търговията с електроенергия вече не може да бъде ничий монопол. Така мислим ние от Енерджи МТ.

Да дадем заедно свобода на тока!

 

На сайта ни вече е активен Енергиен калкулатор, с който клиентите от регулиран пазар имат възможност да получат предварителна информация относно прогнозното спестяване при сключване на договор с Енерджи МТ ЕАД спрямо настоящия доставчик на регулиран пазар. Моля влезте в меню Свободен пазар, подменю Енергиен калкулатор.

 

През януари 2016 г. Енерджи МТ ЕАД стана член на Българската независима енергийна борса и стартира борсова търговия.

 

В началото на 2015 г. Енерджи МТ ЕАД влезе в партньорство с гръцката компания Watt+Volt чрез съвместното дружество Watt+Volt ЕМТ. Watt+Volt e търговец на електрическа енергия в Гърция с разнообразно портфолио от стопански и битови потребители.

 

На 01.11.2014г. комбинираната балансираща група на Енерджи МТ ЕАД стартира реална работа. Зад успешния старт и добрите резултати на комбинираната балансираща група стоят едногодишни тестове с производители от ВЕИ и ВЕКП. Енерджи МТ извършва и допълнителни услуги, като прогнозиране на почасовото производство на производители от ВЕИ.

 

На 14.10.2013г. с решение № И2-Л-331 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране издаде на Енерджи МТ ЕАД допълнение към лицензията за търговия на електроенергия за осъществяване на дейността "координатор на комбинирана балансираща група".

 
 
Energy MT
Energy MT

© 2017 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG