Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 
За нас

За нас

ЛицензииУправлениеЕкип  

   Енерджи МТ ЕАД е българска компания, създадена в средата на 2010 г., развиваща дейност в областта на енергетиката. Дружеството притежава лицензии за извършване на дейността „търговия с електроенергия”, издадени от съответните институции в България и Гърция, които позволяват доставка на електрическа енергия на крайни потребители и осъществяване на сделки с други търговци. Лицензията за „търговия с електроенергия“ е допълнена за извършване на дейносттите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

   Енерджи МТ ЕАД доставя електроенергия на големи индустриални потребители, малки стопански и битови потребители в България по свободно договорени цени, също така търгува на едро с електроенергия в България и Югоизточна Европа, като осъществява сделки с други търговци. Екипът на дружеството предлага и допълнителни услуги на своите клиенти, като изготвя различни анализи, справки, прогнози и извършва консултантски услуги в областта на енергетиката.

   Цел на компанията е максимално да отговаря на изискванията на либерализиращите се пазари в България и региона, да защитава интересите на своите клиенти и да запази водещи позиции в сферата на енергетиката, чрез предоставяне на качествено и надеждно обслужване, изгодни условия и конкурентни цени.

 
 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG