Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 
Управление

Управление

ЛицензииУправлениеЕкип  

Г-жа Румяна Георгиева е едноличен собственик на Енерджи МТ ЕАД.

Професионалната биография на г-жа Георгиева включва ръководни позиции в областта на енергетиката и финансите - Директор управление „Банкови анализи и прогнози, международно сътрудничество и управление на информационни технологии” в ТБ „Кредит Експрес” АД; Началник отдел „Плащания по дълга”, Министерство на финансите; Директор Дирекция „Финансово икономическа политика”, „Булгартабак – холдинг” АД; Началник управление „Икономическо”, „Булгаргаз” ЕАД.    

 

Г-жа Георгиева притежава магистърска степен по „Електроника и автоматика” от Технически Университет – гр. София и магистърска степен по „Финанси” от Висш Икономически Институт – гр. София. 

 
 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG