Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 
Лицензии

Лицензии

ЛицензииУправлениеЕкип  

   Енерджи МТ ЕАД притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 /десет/ години, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на

   На 09.07.2012 г. Енерджи МТ ЕАД получи допълнение към лицензията за осъществяване на дейността координатор на стандартна балансираща група.

   На 14.10.2013 г. Енерджи МТ ЕАД получи допълнение към лицензията за осъществяване на дейността координатор на комбинирана балансираща група.

   Енерджи МТ ЕАД притежава лицензия за доставка на електроенергия при мощност до 100 MW в Гърция, валидна за период от 10 години. Лицензията дава възможност за участие на търгове за трансграничен капацитет на гръцкия системен оператор и участие на гръцката електроенергийна борса.

   През януари 2016 г. Енерджи МТ ЕАД стана член на Българската независима енергийна борса и стартира борсова търговия. 
 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG