Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 

Свободен пазар

Свободен пазарАнализ на потреблениетоДопълнителни услуги  

 Либерализирането на електроенергийния пазар в България започна още през 2004г. съгласно изискванията на европейските директиви. От 2007 г. поетапно различни категории потребители получават достъп до свободния пазар. В началото това бяха само големите индустриални консуматори, присъединени към преносната мрежа на високо напрежение. След промени в Закона за енергетиката през 2013 г. и въвеждането на Доставчик от последна инстанция, за потребителите, присъединени на средно напрежение, бе създаден икономически стимул тези потребители да потърсят доставчик на свободен пазар. Реално от 2013 до 2016г. голяма част от малките стопански потребители и всички битови потребители останаха в т.нар. регулиран пазар.

 От 1-ви април 2016 г. всеки потребител на електрическа енергия без значение дали е битов или стопански има възможност да смени доставчика си на електрическа енергия. Преди пълното отваряне на пазара, достъп до него имаха само потребители, които разполагаха със средства за търговско измерване отчитащи консумираната електрическа енергия почасово. Чрез въвеждането на т.нар. стандартизирани товарови профил след 1-ви април всички потребители, на които електрическата енергия не може да се отчита почасово могат да се присъединят към свободния пазар. 

 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG