Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 

Допълнителни услуги

Свободен пазарАнализ на потреблениетоДопълнителни услуги  

Пълно съдействие при подготовка и подаване на документите за регистрация на клиента на свободния пазар и смяна на доставчик и координатор на балансираща група

Експертни оценки, анализи и консултации по въпроси и казуси, свързани с функционирането на пазара на електроенергия в България и нормативната му база.

Съдействие при решаване на въпроси и казуси, свързани с присъединяването към мрежовия оператор.

Услуга по прогнозиране на производство на електрическа енергия от фотоволтачини централи във връзка с участието на ВЕИ производители на балансиращия пазар.

Изкупуване на електроенергия от ВЕИ производители при свободно договорени цени след изтичане на часовете определени от ДКЕВР.

 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG