Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 

Анализ на потреблението

Свободен пазарАнализ на потреблениетоДопълнителни услуги  

Цената на електрическата енергия на свободния пазар е еднотарифна и зависи от профила на потребление на клиента.

За клиенти от регулиран пазар - с цел оценка на ползите от излизане на свободния пазар за стопанските потребители на регулиран пазар и за битови потребители е необходимо на ни изпратите копие от последната Ви фактура от настоящия Ви доставчик.

За клиенти вече регистрирани на свободен пазар можем да изготвим индивидуална оферта за доставка на електрическа енергия, съгласно товаровия профил на клиента. За целта можете да ни изпратите запитване, придружено с почасов товаров профил или справка за потреблението Ви по тарифи.

 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG