Energy MT
Energy MT
Facebook   BG  |  EN
Energy MT
Energy MT За насEnergy MTСвободен пазарEnergy MTКонтрагентиEnergy MTК Б Г * Координатор на балансираща групаEnergy MTFAQEnergy MTОтчетиEnergy MTКонтакти Energy MT
  Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT Energy MT  
 
Комбинирана балансираща група

Комбинирана балансираща група

Стандартна балансираща групаКомбинирана балансираща група  

От 01.06.2014 г. всички  ВЕИ и ВЕКП производители участват в пазара на балансираща енергия, управляван от ЕСО ЕАД, и заплащат разходи за небаланси. ЕСО определя почасови цени за недостиг и излишък на база активираните източници за балансиране на електроенергийната система. Съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ) производителите от възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) автоматично попадат в т.нар Специални балансиращи групи (СпБГ). Координатори на тези групи са НЕК, Енерго Про, ЧЕЗ и ЕВН в зависимост от мрежата, към която е присъединен енергийния обект. ПТЕЕ дават възможност на производителите на енергия от ВЕИ да напуснат Специалните групи, като изберат координатор на комбинирана балансираща група и изпълнят съответната процедура по „смяна на координатор”. Участниците в комбинирана балансираща група не са ограничени по териториален принцип.

 

ПРЕДИМСТВА НА КОМБИНИРАНАТА ГРУПА НА ЕНЕРДЖИ МТ:

 

Енерджи МТ стана първата компания, получила лиценз за комбинирана балансираща група през 2013 г., след което започнахме да провеждаме тестове със заинтересовани ВЕИ производители. Това ни даде възможност за тестов период над една година, преди официално да стартира балансиращия пазар за всички участници на пазара.

 

От 01 ноември 2014г. станахме първият координатор на реално работеща комбинирана балансираща група и до момента ръководим една от най-успешните и големи комбинирани групи в България. Довериха ни се както български, така и чуждестранни инвеститори, като портфолиото ни включва ФЕЦ, ВЕЦ и БиоГЕЦ.

 

Нашият модел за разпределяне на небалансите между участниците отчита точността на индивидуалната прогноза на всеки участник и относителния дял на всеки участник в небаланса на групата. Реално всеки участник поема само тежестта на собствения си небаланс в агрегирания небаланс на групата и няма възможност за прехвърляне на небаланси от една технология на друга или от един участник на друг.

 

За да оценим резултатите от участието в комбинираната ни балансираща група и по желание на клиента предлагаме симулативен анализ и тестов период.

На всички ВЕИ производители, които имат интерес да се присъединят към комбинираната група на Енерджи МТ, предлагаме пълно съдействие с документацията по процедурите за „смяна на координатор“.

 

След промените в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за възобновяеми източници (ЗЕВИ) ВЕИ производители имат възможност да продават енергията си на свободен пазар, след достигане на размера на нетното специфично производство. Енерджи МТ ЕАД в ролята си на търговец на свободен пазар има право да сключва договори за покупка на ел. енергия. Поради богатия ни опит с търговия на ел. енергия на българските и международните пазари, успяваме да предложим на нашите клиенти много добри условия на изкупуване на енергия на свободен пазар.

 

Не се колебайте да се свържете с нас.

 
 
Energy MT
Energy MT

© 2018 Енерджи МТ ЕАД. Всички права запазени

WebDesignBG